14/11/2022

Stedenbouwkundig plan Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht vastgesteld

Een mooie mijlpaal voor ons project aan de Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht. Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit nadat het op 30 augustus is behandeld in het college van B&W en op 22 september in de commissie Ruimte.

In de periode 2020 tot en met september 2021 is een intensief participatietraject doorlopen. Het vervolg van de participatie heeft plaatsgevonden in de periode november 2021 tot juli 2022.

Nieuw erf

Voor het stedenbouwkundig ontwerp is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de typologie van boerderijen en erven. Het ontwerp heeft zich in de dialoog met de expertgroep ontwikkeld tot het voorstel dat nu voorligt. Het nieuwe ensemble bestaat uit drie gebouwen rondom een erf dat ontsloten wordt vanaf de Rijksstraatweg. De bebouwing is gegroepeerd in een U-vorm. Het erf draagt bij aan het gevoel van collectiviteit dat nagestreefd wordt. De gebouwen zijn voorzien van kappen en verschillen in nok- en goothoogtes, evenals dat bij oorspronkelijke erven het geval is. De hoogtes oriënteren zich op de hoogtes van de gebouwen in de omgeving.

Duivendrechtse Mix

In goed overleg met de expertgroep is de focus komen te liggen op een ‘Duivendrechtse mix’. Dat wil zeggen een gemengd programma voor een gemengde doelgroep. Het plan voorziet in 12 studio’s in de sociale huur, 11 twee- en driekamer appartementen voor huur of koop, 7 kleinere en
6 grotere grondgebonden woningen in de koop.

Planning

De volgende stap is het uitwerken en afronden van het ontwerp en het indienen van de benodigde documenten voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarna zullen we de omgevingsvergunning aanvragen. In het tweede kwartaal van 2024 hopen we met de (sloop)werkzaamheden te kunnen starten.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

Impressie van het nieuwe erf in Duivendrecht

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer