Vlietweg 2, Santpoort-Noord:

Jongerenhuisvesting in Santpoort-Noord

Aan de Vlietweg in Santpoort-Noord heeft 1828 B.V. een kavel van 7.000 m2 van KPN gekocht. Het plan is om hier 194 woningen voor jongeren te realiseren volgens het 1828 concept. Hiervoor hebben zich al ruim 1.800 jongeren ingeschreven, grotendeels afkomstig uit de gemeente Velsen. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. 

De locatie is ideaal voor jongeren, dichtbij het OV en vlakbij voorzieningen. Er is een woonpanel met betrokken jongeren in het leven geroepen. Deze jongeren denken mee over de faciliteiten, de voorzieningen en het beheer van de 1828-vestiging.

Lage huurprijs door uniek woonconcept 1828
1828 is een uniek woonconcept gericht op jongeren tussen de 18 en 28 jaar. De woongebouwen van 1828 bestaan uit huurappartementen van 25 tot 50 m2 met gedeelde voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld een multimedia lounge, wasbar, sportvoorziening, gezamenlijk terras en elektrische deelauto’s. Deze locatie in Santpoort-Noord is, naast Leidschendam, Gouda, Haarlem en Overveen, een plek waar invulling wordt gegeven aan het concept 1828. De woningen zijn gericht op starters en bevinden zich in het sociale huur en middensegment. De jongeren kunnen hier  maximaal vijf jaar wonen om zo weer plaats te maken voor nieuwe bewoners.

Voorrang voor jonge medewerkers Spaarne Gasthuis
Zo’n vijftien tot twintig appartementen in de nog te bouwen jongerenhuisvesting 1828 in Santpoort-Noord en Haarlem zijn bestemd voor medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Dit zijn de Stichting Spaarne Gasthuis en 1828 met elkaar overeengekomen. De medewerkers krijgen – net als de andere huurders – een zogenaamd ‘jongerencontract’. Dat betekent dat ze er vijf jaar mogen wonen. De woningen die daarna vrijkomen, zijn opnieuw bestemd voor werknemers van het Spaarne Gasthuis.

De planning
Het stedenbouwkundig plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 27 oktober 2022. Het participatietraject is afgerond. De bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning zijn de laatste te nemen stappen voordat er gebouwd kan gaan worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 17 maart zes weken ter inzage gelegen. De gemeente is volop bezig met de beantwoording van de zienswijzen. De verwachting is dat de gemeenteraad eind september 2023 het bestemmingsplan vaststelt.

De locatie
De locatie bevindt zich op Vlietweg 2, Santpoort-Noord.

Over 1828
Jongeren die interesse hebben in een woning in een 1828-vestiging kunnen zich inschrijven op www.santpoort.1828.nu.
Meer informatie over het project en het participatieproces is te vinden op: www.vlietweg2santpoortnoord.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer