Spaarndamseweg, Haarlem:

woonkansen voor jongeren aan het water

Vlakbij de Schoterbrug en naast het nieuwbouwproject ‘Land in Zicht’ kochten we samen met AIVM een perceel van circa 1.500 m2. Deze mooie locatie aan het Haarlemse Spaarne zien we als een fantastische plek om een woongebouw te realiseren volgens het 1828-concept: betaalbare huurwoningen voor jongeren, met gedeelde voorzieningen. Het plan bestaat uit circa 140 appartementen.

Van transformatorhuis naar jongerenwoningen

We kochten de grond aan de Spaarndamseweg 13 van netbeheerder Liander. Er staat een transformatorhuis dat niet meer in gebruik is. Het ontwerp bestaat uit een woongebouw met 7 bouwlagen met daarin circa 140 appartementen. Onderin het gebouw is plek voor een horecavoorziening. De openbare kade wordt, op verzoek van de gemeente, breder dan nu het geval is. Tijdens een participatietraject is samen met omwonenden en Scoutingvereniging Kon-Tiki o.a. nagedacht over een goede invulling van de openbare ruimte.

Voorrang voor jonge medewerkers Spaarne Gasthuis

Zo’n vijftien tot twintig appartementen in de nog te bouwen jongerenhuisvesting 1828 in Santpoort-Noord en Haarlem zijn bestemd voor medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Dit zijn de Stichting Spaarne Gasthuis en 1828 met elkaar overeengekomen. De medewerkers krijgen – net als de andere huurders – een zogenaamd ‘jongerencontract’. Dat betekent dat ze er vijf jaar mogen wonen. De woningen die daarna vrijkomen, zijn opnieuw bestemd voor werknemers van het Spaarne Gasthuis.

Planning

De gemeente heeft de globale plannen voor de bouw opgenomen in de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg en heeft een startnotitie (agendapunt 14) opgesteld met daarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Binnen deze vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten is het plan uitgewerkt. Het stedenbouwkundig ontwerp is tijdens een aantal (online) buurtbijeenkomsten en sessies met een klankbordgroep besproken. De volgende stap die genomen moet worden is het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 3 februari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. De gemeente is bezig om de antwoorden op zienswijzen te formuleren. De omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. Zodra deze verleend is, kan gestart worden met de sloop van het oude transformatorstation en de bouw.

Ontwikkelgebied Spaarndamseweg

Deze mooie plek aan het Spaarne is onderdeel van het ‘ontwikkelgebied Spaarndamseweg’. In dit gebied wil de gemeente Haarlem ongeveer 650 extra woningen toevoegen, de openbare ruimte verbeteren met meer groen, meer voorzieningen toevoegen (sport, onderwijs, horeca) en de verbinding met de stad te verbeteren.

Over 1828

Meer informatie over 1828 vindt u op www.1828groep.nu. Jongeren die interesse hebben in een woning in een 1828-vestiging kunnen zich inschrijven op www.haarlem.1828.nu.

1828 muurschildering Haarlem Spaarndamseweg
Muurschildering Transformatorstation

Omwonenden stoorden zich aan onvriendelijke teksten op het transformatorstation. Daarom is een ontwerper gevraagd om de muur waarop diverse buren uitkijken te verfraaien met een muurschildering. Het kunstwerk is een idee van Phylos Donkertino en Ben Plummer. Voor het ontwerp ‘Cycle of life’ lieten zij zich inspireren door de levensfase van de toekomstige bewoners. Vogels op het kunstwerk staan symbool voor grootbrengen, uitvliegen en je eigen weg vinden. Precies wat de toekomstige bewoners van 1828 Haarlem ook gaan doen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer