Spaarndamseweg, Haarlem:

woonkansen voor jongeren aan het water

Vlakbij de Schoterbrug en naast het nieuwbouwproject ‘Land in Zicht’ kochten we samen met AIVM een perceel van circa 1.500 m2. Deze mooie locatie aan het Haarlemse Spaarne zien we als een fantastische plek om een woongebouw te realiseren volgens het 1828-concept: betaalbare huurwoningen voor jongeren, met gedeelde voorzieningen.

Van transformatorhuis naar jongerenwoningen

We kochten de grond aan de Spaarndamseweg 13 van netbeheerder Liander. Er staat een transformatorhuis dat niet meer in gebruik is. Het ontwerp bestaat uit een woongebouw met 7 bouwlagen met daarin circa 140 woningen. Onderin het gebouw is plek voor een horecavoorziening. De openbare kade wordt, op verzoek van de gemeente, breder dan nu het geval is.

Planning

De gemeente heeft de globale plannen voor de bouw opgenomen in de Ontwikkelvisie Spaarndamseweg en heeft een startnotitie (agendapunt 14) opgesteld met daarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Wij hebben het plan uitgewerkt binnen deze vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. Het stedenbouwkundig ontwerp hebben we tijdens een aantal (online) bijeenkomsten met de buurt besproken en heeft ter visie gelegen bij de gemeente. Een bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning zijn de laatste noodzakelijke stappen voordat er gebouwd kan worden. We werken in nauw overleg samen met de klankbordgroep.

Ontwikkelgebied Spaarndamseweg

Deze mooie plek aan het Spaarne is onderdeel van het ‘ontwikkelgebied Spaarndamseweg’. In dit gebied wil de gemeente Haarlem ongeveer 650 extra woningen toevoegen, de openbare ruimte verbeteren met meer groen, meer voorzieningen toevoegen (sport, onderwijs, horeca) en de verbinding met de stad te verbeteren.

Over 1828

Meer informatie over 1828 vindt u op www.1828groep.nu. Jongeren die interesse hebben in een woning in een 1828-vestiging kunnen zich inschrijven op www.1828.nu.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer