Rijksstraatweg, Duivendrecht:

wonen voor middeninkomens

Aan de Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht is al jaren het bedrijf Audio Electronics van de familie Mattijsen gevestigd. Zij hebben verhuisplannen en kwamen in 2020 met ons overeen dat wij de locatie gaan ontwikkelen om hier woningbouw te realiseren.

Het plan

Het plan bestaat uit drie gebouwen met totaal 36 woningen, waarvan 12 sociale huurappartementen, 11 appartementen en 13 grondgebonden woningen voor een mix van doelgroepen. Het plan voor de locatie is mede tot stand gekomen door input vanuit een uitgebreid participatietraject.

Participatie

We zijn eind 2020 gestart met het participatietraject, waarbij we omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk probeerden te informeren en betrekken bij de ontwikkeling. Onderdeel hiervan was een architectenselectie, waarbij drie architecten hun visie op de plek en op de opgave presenteerden. De eerste fase van het participatietraject liep tot eind 2021. Vervolgens is ook gedurende de verdere ontwikkeling een intensief traject gevolgd met een expertgroep. De uitkomsten van de participatie zijn teruggekoppeld aan de buurt en terug te vinden in een eindverslag.

Planning

De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 het stedenbouwkundig plan van de Rijksstraatweg 125 vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 7 september ter inzage gelegen en is onherroepelijk. Volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning. De sloop start naar verwachting in het derde kwartaal van 2025.

Duivendrecht

Duivendrecht valt onder de gemeente Ouder-Amstel. Het is een karakteristiek dorp met circa 5.000 inwoners, gelegen tussen Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuidoost en Diemen. De Rijksstraatweg, vroeger Duivendrechtselaan, ontstond in de 13e eeuw tijdens de veenontginning. Van 1640 tot 1950 was het de belangrijkste doorgaande weg van Amsterdam naar Utrecht.

Interesse in een woning? Bekijk dan de website nieuw-giessenhof.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Lees meer