“Wij geloven dat we het beste kunnen bijdragen als we vluchtelingen ophalen en in een veilige omgeving kunnen huisvesten.”

De oorlog in Oekraïne raakt ons diep.

Wij maken ons grote zorgen over de vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zoeken massaal bescherming in buurlanden. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht. Vele anderen proberen het land te verlaten en in veiligheid te komen. Zij hebben dringend onze hulp nodig. 

Wibaut werkt dagelijks aan het realiseren van woningen voor de grote groepen mensen in Nederland die een geschikte woning hard nodig hebben. Begin maart zijn we ook een project gestart om Oekraïense vluchtelingen op te halen bij de Poolse grens en ze in het westen onderdak te verschaffen en te voorzien in de eerste levensbehoeften. Ons verzoek: help ons helpen!

Update

Onze actie voor Oekraïne heeft ruim € 50.000 opgeleverd. We hebben twee touringcars met vluchtelingen kunnen vervoeren naar respectievelijk Alcossebre en Valencia. De vluchtelingen in Alcossebre wonen daar nog allemaal hoewel ze het vakantieresort verruild hebben voor woningen in of nabij het kustplaatsje. De meeste hebben werk gevonden in of buiten het resort en de kinderen gaan begin september weer naar school. Met de resterende gelden ondersteunen we Fast Lane Ukraine (FLU) en Dutch Civilian Action (DCA). Beide organisaties proberen op hun eigen manier hun steentje bij te dragen.

FLU doet dit door als matchmaker vrijwilligers, chauffeurs, mensen met hulpgoederen en Oekraïense vluchtelingen te koppelen via inschrijvingen op hun website. Iedere week worden er 50 tot 60 vluchtelingen opgehaald. Deze worden middels een warme overdracht bij opvanglocaties in Nederland ondergebracht.

https://www.fastlaneukraine.eu/

DCA doet dit iets anders door zelf een busje te regelen en zelf naar de grens Polen-Oekraïne te rijden. Daar melden zij zich aan bij opvanglocaties en kijken zij tegelijkertijd naar nieuwe manieren om te helpen. De vluchtelingen worden daarna bij gastgezinnen geplaatst in Nederland en krijgen tevens nazorg van DCA.

https://www.dutchcivilianaction.nl/

Previous
Next

Wibaut verdubbelt de eerste €12.500 aan donaties tot €25.000!

0
Is er gedoneerd

+

0
Verdubbeling Wibaut​

=

0
Totaal


Voor internationale donaties:
 NL78 INGB 0006 8788 26 t.n.v. E.M. van der Meijde Beheer B.V.

SWIFTCODE (BIC): INGBNL2A

Why

Wij geloven dat we het beste kunnen bijdragen als we vluchtelingen ophalen en in een veilige omgeving kunnen huisvesten. Dus transport én onderdak voor degenen die dat zelf niet goed geregeld krijgen. We (mede-)organiseren daarom projecten die zowel voorzien in het transport, de huisvesting en de eerste levensbehoeften van Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben ons gecommitteerd aan een eerste project en zullen ervoor zorgdragen dat er voldoende middelen worden gegenereerd om dit project goed te laten verlopen. Daar hebben wij jouw hulp bij nodig.

What

Het project start maandag 14 maart. Dan rijden we met een bus vanuit Barcelona naar Przemyśl in Polen om 50 voornamelijk Oekraïense vrouwen en kinderen op te halen. Die brengen we naar appartementen in Alcocebre, Castellón (omgeving Valencia) die door de eigenaar van een vakantieresort voor de komende maanden beschikbaar zijn gesteld. Daar krijgen ze onderdak, taallessen, eerste levensbehoeften en wordt er werk aangeboden in het resort.

Hoe wordt het geld ingezet?

We gebruiken het geld voor het busvervoer en eerste levensbehoeften. De organisatie is vrijwillig en het verblijf in Alcocebre wordt om niet aangeboden. Wibaut verdubbelt elke donatie die via Wibaut binnenkomt en zal op de website verslag doen van de vorderingen en uiteindelijk in samenwerking met de accountant van Wibaut een financieel verslag opstellen. Op deze wijze zal elke uitgegeven euro onderbouwd worden. Ernest reist zelf mee naar Polen en blijft intensief betrokken om zo voor een goed verloop van de organisatie te kunnen zorgen. Ook blijven wij de komende maanden betrokken bij het verdere verloop in Alcocebre.

Voor dit project is €25.000 benodigd. Zodra het eerste doel behaald is, zullen wij een tweede project opstarten. Ons uitgangspunt is het ophalen van de vluchtelingen te combineren met huisvesting en het voorzien in eerste levensbehoeften.

Vervolg

We hebben ons ten doel gesteld om een ambitieuze, maar haalbare bijdrage te leveren aan dit Europese probleem. Wibaut kijkt op dit moment ook naar mogelijkheden om een aantal vluchtelingen te huisvesten in onze projectlocaties.