Iedereen een woning.

Een passende woning is een belangrijke voorwaarde voor levensgeluk. Eigenlijk zou het een grondrecht moeten zijn. Daarom is Wibaut projectontwikkelaar en voorvechter van woongeluk.

Wij komen op voor de belangen van mensen zonder geschikte woning en realiseren woonconcepten die bij hen passen.

Wij kunnen helpen met oplossingen.

Er is een schreeuwend tekort aan passende woningen. Gemeenten in Nederland beseffen dat ook, maar zijn niet in staat om hier snel genoeg iets aan te doen. Sterker nog, het wordt alleen maar moeilijker om een huis te vinden. Wij kunnen helpen met oplossingen.

“Ik ben zo blij dat het gelukt is!”

In nauw overleg met de gemeente, met omwonenden en met AIVM Investments is het ons gelukt om op een vrijwel ongebruikte plek langs het spoor en langs het water een mooi woongebouw te maken met 45 appartementen.

Eén van de gelukkige bewoners is Maaike Visser (28). Ze werkt als onderwijzeres op een basisschool en doet daarnaast een Master-studie. “Ik wilde graag een eigen huis hebben, maar dat gaat hier in de regio bijna niet. Toch wil ik wel graag hier blijven.’’

De oorlog in Oekraïne raakt ons diep.

Wij maken ons grote zorgen over de vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zoeken massaal bescherming in buurlanden. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht. Vele anderen proberen het land te verlaten en in veiligheid te komen. Zij hebben dringend onze hulp nodig. 

Wibaut werkt dagelijks aan het realiseren van woningen voor de grote groepen mensen in Nederland die een geschikte woning hard nodig hebben. Begin maart zijn we ook een project gestart om Oekraïense vluchtelingen op te halen bij de Poolse grens en ze in het westen onderdak te verschaffen en te voorzien in de eerste levensbehoeften. Ons verzoek: help ons helpen!